9 ویژگی بسیار عجیب آلبرت اینشتین!


Albert Einstein features nine very strange!
آلبرت انیشتن
9 موضوع شگفت انگیز از زندگی آلبرت انیشتن، كه شما هیچ گاه آنان را نمی دانستید.همگی ما می دانیم كه انیشتن این فرمول[e=mc2] را كشف كرد. اما واقعیت آن است كه چیز های كمی در مورد زندگی خصوصی اش می دانیم .
او با سر بزرگ متولد شد :
وقتی انیشتن به دنیا آمد او خیلی چاق بود و سرش خیلی بزرگ تا آنجایی كه مادر وی تصور می كرد، فرزندش ناقص است،اما بعد از چند ماه سر و بدن او به اندازه های طبیعی بازگشت .

اوخیلی دیر زبان باز کرد:

یکی دیگر از مشهورترین جنبه‌های کودکی اینشتین این است که او خیلی دیرتر از بچه‌های معمولی صحبت کردن را آغاز کرد. طبق ادعای خود اینشتین، او تا سن سه سالگی حرف زدن را آغاز نکرده بود و بعد از آن هم حتی تا سنین بالاتر از نه سالگی به سختی صحبت می‌کرد. به دلیل پیشرفت کند کلامی اینشتین، و گرایش او به بی‌توجهی به هر موضوعی که در مدرسه برایش خسته کننده بود و در مقابل توجه صرف او به مواردی که برایش جالب بودند باعث شده بود که برخی همچون خدمه منزل اینشتین او را کند ذهن بدانند. البته در زندگی اینشتین، این اولین و آخرین باری نبود که چنین انگ‌ها و نظرات آسیب شناسانه‌ای به او نسبت داده می‌شد.

حافظه اش به خوبی آنچه تصور می شود نبود :
مطمئنا انیشتن می توانسته كتابهای مملو از فرمول و قوانین را حفظ كند،اما برای به یاد آوری چیز های معمولی واقعا حافظه ضعیفی داشته است. او یكی از بدترین اشخاص در به یاد آوردن سالروز تولد عزیزان بود و عذر و بهانه اش برای این فراموشكاری، مختص دانستن آن [تولد ]برای بچه های كوچك بود.یا بطور مثال انیشتین سرعت صوت را از حفظ نمیدانست و وقتی از وی دراین مورد سوال میکردند میگفت اینها چیزهایی است که همه آنرا میدانند پس من وقتم را برای دانستن آنها تلف نمیکنم!

او ازداستانهای علمی-تخیلی متنفر بود :
انیشتن از داستانهای تخیلی بیزار بود. زیرا كه احساس می كرد ،آنها باعث تغییر درك عامه مردم ازعلم می شوند و در عوض به آنها توهم باطلی از چیز هایی كه حقیقتا نمی توانند اتفاق بیفتند میدهد. 
به بیان او «من هرگزدر مورد آینده فكر نمی كنم،زیراكه آن به زودی می آید. به این دلیل او احساس می كرد كسانی كه بطور مثال بشقاب پرنده ها را می بینّند باید تجربه هایشان را برای خود نگه دارند.

او در آزمون ورودی دانشگاه اش رد شد
درسال 1895 در سن 17 سالگی،انیشتن كه قطعا یكی از بزرگترین نوابغی است،كه تا كنون متولد شده،در آزمون ورودی دانشگاه فدرال پلی تكنیك سوییس رد شد. 
در واقع او بخش علوم وریاضیات را پشت سر گذاشت ولی در بخش های باقیمانده، مثل تاریخ و جغرافی رد شد.وقتی كه بعدها از او در این رابطه سوال شد؛او گفت:آنها بی نهایت كسل كننده بودند، و او تمایلی برای پاسخ دادن به این سوالات را در خود آحساس نمی كرد.

علاقه ای به پوشیدن جوراب نداشت :
انیشتن در سنین جوانی یافته بود كه شصت پا باعث ایجاد سوراخ در جوراب می شود.سپس تصمیم گرفت كه دیگر جوراب به پا نكند و این عادت تا زمان مرگش ادامه داشت. 
علاوه بر این او هرگز برای خوشایند و عدم خوشایند دیگران لباس نمی پوشید، او عقیده داشت یا مردم اورا می شناسند و یا نمی شناسند.پس این مورد قبول واقع شدن[آن هم از روی پوشش] چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟

او فقط یكبار رانندگی كرد :
انیشتن برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه، از راننده مورد اطمینان اش كمك می گرفت. راننده وی نه تنها ماشین اورا هدایت می كرد، بلكه همیشه در طول سخنرانی ها در میان،شنوندگان حضور داشت. 
انیشتن، سخنرانی مخصوص به خود را انجام می داد و بیشتر اوقات راننده اش، بطور دقیقی آنها را حفظ می كرد. 
یك روز انیشتن در حالی كه در راه دانشگاه بود، باصدای بلند در ماشین پرسید:چه كسی احساس خستگی می كند؟

راننده اش پیشنهاد داد كه آنها جایشان را عوض كنند و او جای انیشتن سخنرانی كند،سپس انیشتن بعنوان راننده او را به خانه بازگرداند. 
عدم شباهت آنها مسئله خاصی نبود.انیشتن تنها در یك دانشگاه استاد بود، و در دانشگاهی كه وقتی برای سخنرانی داشت، كسی او را نمی شناخت و طبعا نمی توانست او را از راننده اصلی تمییز دهد. 
او قبول كرد، اماكمی تردید در مورد اینكه اگر پس از سخنرانی سوالات سختی از راننده اش پرسیده شود، او چه پاسخی خواهد داد، در درونش داشت.
به هر حال سخنرانی به نحوی عالی انجام شد، ولی تصور انیشتن درست از آب در آمد.دانشجویان در پایان سخنرانی انیتشن جعلی شروع به مطرح كردن سوالات خود كردند. 
در این حین راننده باهوش گفت «سوالات بقدری ساده هستند كه حتی راننده من نیز می تواند به آنها پاسخ گوید»سپس انیشتن از میان حضار برخواست وبه راحتی به سوالات پاسخ داد،به حدی كه باعث شگفتی حضار شد.
الهام گر او یك قطب نما بود :
انیشتن در سنین نوجوانی یك قطب نمابه عنوان هدیه تولد از پدرش دریافت كرده بود. 
وقتی كه او طرز كار قطب نما را مشاهده می نمود، سعی می كرد طرز كار آن را درك كند. او بعد از انجام این كار بسیار شگفت زده شد.بنابر این تصمیم گرفت علت نیروهای مختلف در طبیعت را درك كند .

راز نهفته در نبوغ او :
بعد از مرگ انیشتن در 1955 مغز او توسط توماس تولتز هاروی برای تحقیقات برداشته شد. 
اما اینكار بصورت غیر قانونی انجام شد.بعدها پسر انیشتن به او اجازه تحقیقات در مورد هوش فوق العاده پدرش را داد.

هاروی تكه هایی از مغز انیشتن را برای دانشمندان مختلف در سراسر جهان فرستاد. از این مطالعات دریافت می شود كه مغز انیشتن در مقایسه با میانگین متوسط انسانها،مقدار بسیار زیادی سلولهای گلیال كه مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.همچنین مغز انیشتن مقدار كمی چین خوردگی حقیقی موسوم به شیار سیلویوس داشته، كه این مسئله امكان ارتباط آسان تر سلولهای عصبی را بایكدیگر فراهم می سازد.
علاوه بر اینها مغز او دارای تراكم و چگالی زیادی بوده است و همینطور قطعه آهیانه پایینی دارای توانایی همكاری بیشتر با بخش تجزیه و تحلیل ریاضیات است.
اینهم دیپلم آلبرت اینشتین با نمرات متوسط!
 
با این حال فقط او بود که آلبرت اینشتین شد!
 
9 issue of Amazing Life Albert Einstein, that you never knew them not. All we know that Einstein formula [e = mc2] discovered. But the reality is that little things about his private life we know.
He was born with big heads:
Einstein was born when he was too fat and his head far too big that he thought his mother, her child is incomplete, but after several months his head and body back to normal size.

Opened late Avkhyly Language:
One of the most famous aspects of Einstein’s childhood is that he so later than normal kids began to talk. According to Einstein’s claim, she age three did not start talking and then the even older than nine years hardly spoke. Due to advances theological Einstein, and his tendency to neglect any thing that was frustrating for him at school and in front of the spending items that he had caused him was interesting that some crew members such as Einstein’s home to her mind to know. However, Einstein’s life, this was not the first and last time that such damage Shnasanhay Ang·ha and comments attributed to him were.
His memory as well as what was supposed to be:
Einstein is certainly full of books could maintain formulas and rules, but to recall typical thing really has a weak memory. He is one of the worst in people to remember loved ones birthday was his excuse for forgetfulness, specific knowledge of the [birth] was for small children. Or example, Einstein maintained the speed of sound, and when he knew about this These were questions he would say things that everyone knows it so I wasted my time to know they do not!

His scientific Azdastanhay – hated fiction:
Einstein was weary of Fairytales. Because they felt that they alter the public perception are Azlm and instead of them false illusion that things simply can not will occur.
His words, «I do not think about the future Hrgzdr, Zyrak·h it comes soon. Because he felt he could, for example those who see UFO experience must hold their own.

He was denied his university entrance exam
In 1895 at age 17, Einstein, which is definitely one of the greatest geniuses that ever was born in the university entrance exam Swiss Federal Polytechnic was rejected.
In fact he Vryazyat science put behind him but in the remaining sections, like history and geography was rejected. When he later asked in this regard; he said: they were extremely dull, and his willingness to respond these questions did not feel in itself.

Interest was not wearing socks:
Einstein had been at a young age sixty feet that creates holes in the socks are. Then decided that the other does not toe socks, and this habit continued until his death.
Moreover, he never pleasant and not pleasant for other people not wearing clothes, he believed, or people know him or do not know. So being accepted [it on the cover] What could be important?
He will drive only once:
Einstein to go to lectures and teaching at the university, the driver was helping her trust. He not only her driver’s car was driven, but always during the speeches, the audience was present.
Einstein, conducted its own speech gave his driver more often, precisely they would keep.
One day while on the way Einstein University, was vocal in the car long asked: who will feel tired?

His driver offered to change them replaced and he would rather lecture Einstein, Einstein, then the driver as he returned home.
No specific issue was not their similarities. Einstein was just a university professor, and that when the university had to address, who do not recognize him and naturally he could not distinguish the original driver will.
He agreed, Amakmy doubts about whether, if the driver of his speech difficult questions to be asked, what she would answer, was inside.
However, lectures were so excellent, but Einstein thought was true. Anytshn fake address students at the end start to your questions were raised.
Meanwhile the driver said intelligent «questions are so simple that even my driver can also respond to them says» Then the audience Einstein And Rising easily answered questions, so that will surprise the audience.
Though inspired by a compass he was:
Einstein in the early teens as a birthday present Nmabh pole had received from his father.
When he working compass will see, will try to understand how it works. After accomplishing this he was shocked. So decided because of the different forces in nature to understand.
His genius lies in the mystery:
After Einstein’s death in 1955 his brain Tvltz by Thomas Harvey was removed for investigation.
But as so was illegal. Later Einstein guy let him super intelligence research about his father said.

Harvey pieces of Einstein brain to various scientists throughout the world sent. Be downloaded from these studies that the brain Einstein compared to average people, average, high amounts of glial cells that are responsible for the information has been made. Also a small amount of brain Einstein called real wrinkles had Sylvyvs slot, which allows this communication easier the nerve cells together provides.
Furthermore, his brain has been a lot of density and density as well as lower parietal fragment has the ability to cooperate further with the analysis section is math.
Albert Einstein diploma somewhere in the region with average grades!
 
However, he was the only was Albert Einstein!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s