بهترين و بدترين ابداعات گوگل در سال ۲۰۱۰


Google’s best and worst inventions in 2010
گوگل غول بزرگ اينترنت و تكنولوژي جديد در سال ۲۰۱۰ تعداد زيادي از محصولات و ابزارهاي جديد خود را به بازار عرضه كرد ولي تمام آنها با موفقيت و استقبال روبرو نشدند. وب سايت « پي سي ورلد» نگاهي دارد به ده مورد از اين محصولات جديد گوگل و هر يك را براساس درجه موفقيت آن در دو گروه « داغ» و يا «منفي» دسته بندي كرده است.

اتومبيل خودران گوگل- داغ

اتومبيل خودران ممكن است ابزاري براي آينده هاي دور به نظر بيايد ولي شركت گوگل در ماه اكتبر امسال تكنولوژي لازم براي ساختن چنين اتومبيل هايي را تكميل كرد و ثابت كرد كه ساختن چنين اتومبيلي شدني است.

اين اتومبيل هاي خودران با استفاده از دوربين، رادارهاي مسير ياب و چشم هاي الكترونيكي كه با ليذر كار مي كنند رفت و آمد و وجود اتومبيل ها و اشيا ديگر را تشخيص داده و با كمك نقشه الكترونيكي كاملي از سيستم راهيابي، مسير خود را تشخيص مي دهند. شركت گوگل مي گويد اين نوع اتومبيل ها تاكنون مسافتي نزديك به سيصد هزار كيلومتر را طي كرده اند.

شبكه تلويزيوني گوگل- داغ

شركت گوگل با راه اندازي شبكه تلويزيوني خود اعلام كرد كه اين ابزار در حقيقت شيوه جديدي از به كارگيري تلويزيون است كه در آن استفاده از تلويزيون و اينترنت تركيب شده است.

كاربران با تايپ كردن برنامه مورد نظر خود به اين تلويزيون هوشمند فرمان مي دهند تا آن برنامه را از ميان شبكه هاي تلويزيوني موجود، وب سايت هايي مثل يوتيوب و برنامه هاي ضبط شده در حافظه اين دستگاه پيدا كند.

علاوه بر اين مي توان برنامه هاي مورد علاقه را در حافظه اين دستگاه ضبط كرد تا در هر لحظه امكان دسترسي به آن ساده تر شود. برخي از تلويزيون هاي جديد از اين پس با اين ابزار جديد ساخته خواهند شد و در غير اين صورت علاقمندان مي توانند يك وسيله جداگانه خريداري كرده و با متصل كردن آن به تلويزيون قديمي از اين امكان بهره مند شوند.

گوگل باز- منفي

شركت گوگل در ماه فوريه اين ابزار جديد را رونمايي كرد كه كاربران با استفاده از جي ميل مي توانند عكس، ويدئو، پيامك و لينك هاي مورد نظر خود را براي كاربران ديگر ارسال كرده و اين اطلاعات را با يكديگر شريك شوند. اما به فاصله كوتاهي پس از رونمايي اين ابزار، گوگل به خاطر عدم توجه به رعايت حريم خصوصي و اطلاعات كاربران شديدا مورد انتقاد قرار گرفت.

پس از چندين مورد دعاوي حقوقي، گوگل ناگزير شد كاركرد «باز» را به چهارچوب جي ميل محدود كرده و آن را در همان سرويس بگنجاند.

گوگل ريپلي ( باز پخش)- داغ

در سال هاي اخير شبكه پيام رساني توئيتر به مهمترين ابزار انتقال اخبار و تفاسير تازه بدل شده است. در حوادث مهمي مثل زلزله هاييتي و يا عمليات نجات معدنچيان در شيلي توئيتر نقش مهم خود را به خوبي نشان داد.

گوگل با الهام گرفتن از اين تحول شروع كرد به بايگاني كردن تمام پيامك هاي توئيتر و با اختراع اين ابزار جديد (ريپلي ) يا بازپخش اين امكان را فراهم كرد كه هر كاربري بتواند براساس انتخاب موضوع و يا دوره هاي زماني به تمام پيامك هاي بايگاني شده شبكه توئيتر دسترسي پيدا كند.

اولويت در تفكيك اي ميل هاي دريافتي – داغ

تشخيص اولويت و اهميت اي ميل هاي دريافتي براي كساني كه اي ميل زيادي دريافت مي كنند يك كار وقت گير است.

گوگل تابستان امسال ابزار جديدي را به جي ميل افزود كه مي تواند اي ميل هاي آشغال را از اي ميل هاي مهم تفكيك كرده و به كاربران كمك مي كند تا روي اي ميل هاي مهم تمركز كنند.

هر كاربري با كليك كردن روي يكي از دكمه هاي مثبت و يا منفي در كنار اي ميل دريافت شده نشان مي دهد كه كدام يك از اي ميل ها براي وي مهم هستند و جي ميل به مرور زمان اولويت هاي آن كاربر را تشخيص داده و اي ميل هاي دريافت شده را بر آن اساس طبقه بندي مي كند.

گوگل ويو – منفي

يكي از ابزارهاي ناموفق گوگل در سال جاري گوگل ويو بود. اين نرم افزار جديد اينترنتي قرار بود به كاربران اين امكان را بدهد كه در زمان واحد بتوانند با يكديگر در تماس باشند. اما در عمل انطباق آن با روش هاي فعلي كار گوگل ممكن نشد. وب سايت گوگل ويو هنو هم به كار خود ادامه مي دهد ولي گوگل تصميم گرفت كه آن را به عنوان يك سايت مستقل ارائه نكند.

نماي خياباني – داغ

گوگل ابزار «نماي خياباني» را در سال ۲۰۰۷ عرضه كرد ولي در آن زمان تصاويري كه در اين برنامه وجود داشت به نماي خيابان هاي چند شهر آمريكا محدود بود. اما اكنون پس از گذشت سه سال اين ابزار تقريبا تمام هفت قاره از جمله قطب شمال و جنوب را پوشش مي دهد. با استفاده از اين ابزار مي توان از كوچه هاي شهرهاي هند گرفته تا سواحل برزيل و حتي كوه هاي يخ قطب شمال و جنوب را ديد.

تماس تلفني با جي ميل – داغ

كساني كه در ادارات كار مي كنند بخش اعظم ساعات فعال روز را پشت كامپيوتر سپري مي كنند. تابستان امسال گوگل ابزار جديدي را عرضه كرد كه با استفاده از ميكروفون و بلندگوي كامپيوتر مي توان با هر كسي روي شبكه جي ميل تماس تلفني گرفت.

تماس تلفني با آمريكا و كانادا مجاني خواهد بود و در مورد كشورهاي ديگر بسيار ارزان قيمت است. استقبال كاربران جي ميل از اين ابزار جديد بسيار مثبت بود.

گوگل ريدرپلي – داغ

كاربران در گذشته نيز مي توانستند با استفاده از ابزار «گوگل ريدر» جستجوي خود روي اينترنت را تا حدي ارتقا دهند ولي معمولا نتيجه كار با اين ابزار هميشه يكسان بود و شايد سليقه گوگل در تشخيص منابع و مطالب به كاربران تحميل مي شد.

اكنون با استفاده از ابزار جديد «ريدرپلي» هر كاربري با مراجعه به مطالب مورد نظر خود روي اينترنت يك نوع سابقه اي از علائق و الويت هاي خود به جا مي گذارد و بر آن اساس اين ابزار جديد در موارد بعدي كاربران را به سوي مطالب مشابه راهنمايي خواهد كرد.

نكسوس وان – منفي

دستگاه تلفن موبايل گوگل، نكسوس وان ، نتوانسته است مثل «آي فون» و يا «بلك بري» موفق شود. در همان دوره زماني كه شركت اپل يك ميليون آي فون را فروخت تعداد فروش تلفن هاي موبايل گوگل فقط صد و سي پنج هزار دستگاه بود.

در ماه ژوييه گوگل اعلام كرد كه با پايان ساخت آخرين تلفن هاي موبايل، فروش آن در آمريكا متوقف شده و فقط در اروپا و كره جنوبي عرضه خواهد شد.Internet Giant Google, and new technology in 2010 a large number of new products and tools to be marketed, but all of them were not met with success and welcome. Website «Zune World» is to look at ten of these new products based on Google and any degree of success in the two groups of «cool» or «negative» category has.
Google’s self-abandoned car – cool

A tool for self-abandoned car may seem distant future but in October this year, Google Inc. necessary technology to build such cars was completed and proved that making such a car is possible.

This self-abandoned car using cameras, radars router and electronic eyes that work Lyzr movement and there cars and other objects detected with the help of a complete electronic map navigation system, its path is diagnosed do. Google says this kind of company cars since a distance of nearly three hundred thousand km during the have.

Google TV network – hot

Google the company launched its television network announced that the device actually using the new method in which the TV using TV and internet combined.

Program users typing the desired command to the smart TV to the program are among the television networks, Web sites like YouTube and recorded programs to find the memory device.

In addition, programs can be of interest to be recorded in the memory device at any time to access it is easier. Some of the new TV with this new tool will be created, and otherwise interested people can purchase a separate device and attaching it to the old TV from the possibility of benefit.

Google Open – negative

Google this company in February unveiled a new tool that users can use Gmail pictures, video, SMS and links your looking for other users, and send this information to share with each other. But shortly after the unveiling of this tool, Google’s lack of attention to respect for privacy and data users were severely criticized.

After several legal proceedings, Google was forced to function «open» to the limit within Gmail and include it in the same service.

Google ripple (relay) – HOT

In recent years, network messaging tool Twitter to transfer the most important news and new interpretations have become. In important events like earthquakes or Haiti and rescue miners in Chile to its role twitter showed.

Inspired by Google began the transformation to all the archives of Twitter and SMS with the invention of new tools (ripple) or relay it possible that any user can select based on subject or time period to all archived SMS network access to Twitter.

Priority in receiving email resolution – Hot

Diagnosis of priority and importance of email received by email for those who receive a lot of work is time consuming.

This summer, Google Gmail to new tools that can be added by email from junk email by separating important and helps users to focus on their important email.

Any user clicking on one of the buttons beside a positive or negative email received indicate which one of his email for Gmail are important and, over time, priorities and identifying the user’s email received on the basis of the classification will.

Google waves – negative

One of the tools Google failed this year was Google’s waves. The new software was going to Internet users the possibility to give the unit time can be in contact with each other. But in practice, its compatibility with the current methods may not work Google. Google Website Hnv the waves will continue to work, but Google decided that it does not provide an independent site.

Street frontage – hot

Google Tools «street view» was released in 2007 but then the images that there was a program to view the streets of American cities was limited. But now, after three years, this means almost all seven continents, including North and South Pole covers. Using this tool can be city streets to the shores of India, Brazil and even the mountains north and south polar ice saw.

Telephone with Gmail – cool

Those who work in offices most active hours of the day are spent behind the computer. This summer, Google launched a new tool using the computer microphone and speakers can be anyone on the telephone network was Gmail.

Telephone contact with the United States and Canada will be free in other countries is very cheap. Gmail welcomes users of this new tool was very positive.

Google Rydrply – Hot

In the past, users could also use the tool «Google Reader» to search on the Internet to improve somewhat, but usually the result of working with tools and perhaps always was the same taste and material resources in the diagnosis of Google users will be imposed.

Now, using new tools «Rydrply» refer to any user with the desired content on the Internet, a kind of history of their interests and priorities to fit and it makes the basis of this new tool in cases of subsequent users to the same subjects will help.

Van NEXUS – negative

Google’s mobile phone, Van NEXUS, is not like the «iPhone» or «BlackBerry» is successful. At the same time period that Apple sold one million iPhone sales of mobile phones Google hundred and thirty five thousand only had the device.

In July, Google announced that the latest build end phones, its sales stalled in the U.S. only in Europe and South Korea will be offered

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s